Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hogyan jönnek létre a közösségek?

Általában úgy, hogy néhány keresztény valamit kifogásol a nagy egyház életében. Kép Majd kifogásaik alapján új különálló közösséget alakítanak, amely így kiszakad a nagy egyházból. Sokszor valódi hibákra, hiányokra mutatnak rá. Pl. az odaadás-, a hit-, a szeretetközösség, stb. hiányára. S tagjaik valóban sokszor mélyebben megélnek egy-egy bibliai tanítást (pl. a megtérést, a Szentlélek hangjára figyelést, a Biblia tiszteletét, illetve életre váltását, a bátor tanúságtételt, a kölcsönös szeretetet és vagyonközösséget) mint sokan az átlagos keresztények közül. Ezért is tudnak nagy hatással lenni egyes őszintén kereső emberre, különösen olyanokra, akik azelőtt csak „langyos” keresztényekkel találkoztak.
Sőt a közéjük lépő gyakran nemcsak elkötelezett emberekkel találkozik, hanem azt tapasztalja, hogy Isten ereje is működik köztük: nemcsak a közösség szeretetében, hanem egyéb rendkívüli kegyelmekben is: pl. a közös imákban, vagy Isten kegyelmét jelző egyéb eseményekben. - S ilyenkor sok keresztényben felmerül a kérdés: Ha Isten ennyire jelenvaló itt, akkor miért ne volna elfogadható számomra is ez a közösség?

A képen Felvonulás Jézusért Kisegyházak rendezvénye

 

Magyarországon a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény szabályozza az egyházak bejegyzésének feltételeit. Ennek megfelelően jogilag is bejegyzett egyházat vallása gyakorlása céljából 100 természetes személy alapíthat, akik az egyház alapszabályát elfogadják, tisztségviselőit megválasztják, amennyiben az egyház céljai nem ellentétesek az

Alkotmánnyal és a hatályban lévő más jogszabályokkal. Egyébként a bejegyzés nem kötelező, bárki gyakorolhatja a hitét, vagy a vallását akár egyénileg, vagy kisebb csoportokban is. 

 
Legalább 100 éves múlttal kell rendelkeznie a történelmi felekezeteknek
Így változtatnák meg az egyházi törvényt

A kormány szerint legalább 100 éves múlttal vagy 25 ezer hívővel kell majd rendelkeznie a történelmi felekezeteknek és szigorú kritériumokat kell teljesítenie az elfogadott egyházaknak. Minden más felekezet „vallási egyesület” lenne.

 – Legalább 100 éves múlttal vagy 25 ezer hívővel kell majd rendelkezniük azoknak a felekezeteknek, amelyek a történelmi egyház státuszt szeretnék megkapni a most készülő új egyházi törvény koncepciója szerint – jelentette be Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházügyi, civilügyi és nemzetiségi államtitkára.

 Szászfalvi elmondta: ezen elv alapján, ha jövőre az új alkotmány megszavazása után bevezetik az új egyházi törvényt, a történelmi egyház kategóriájába bekerül majd az 1568 óta létező unitárius egyház, és ebben a státuszban lesznek az ortodox egyházak is. Elvárás lesz továbbá a történelmi egyházakkal szemben, hogy országos közszolgálati intézményhálózatuk legyen, amelyhez az állami támogatást a jövőben is megkapják.

 Háromszintű csoportosítást terveznek: a történelmi felekezeteken kívül lesznek úgynevezett elismert egyházak. Azok az egyházak, amelyek egyik kategóriában sem szerepelnek, vallási egyesületként működhetnek tovább az elképzelések szerint, ezzel pedig a civil szervezetekre, egyesületekre vonatkozó törvény alá tartoznak majd. Ahhoz, hogy egy egyház az elismert egyház kategóriájába kerülhessen, 20 éves múlt lesz szükséges a koncepció alapján, vagy egy bizonyos hívői létszámot el kell érnie, előreláthatóan a többszörösét az eddig az egyházalapításnál előírt minimumnak, azaz a 100 főnek.

Kizárólag a Fővárosi Bíróságon történő bejegyzéshez a hitelveket is be kell mutatni a tervek szerint. A kategóriák meghatározásánál fontos szempont, hogy kiszűrjék az üzletszerű tevékenységet folytató egyházakat. A hiteles egyházi közösségeket meg kell erősíteni, azokra pedig, amelyek üzleti célból jöttek létre, nem a most készülő egyházi törvény vonatkozna.

Az államtitkár indoklása szerint az új egyházi törvényre azért van szükség, mert az ebben a témában született 1990. évi IV. törvény „nemzetközi szinten idejét múlttá vált”, az egyházalapítást tekintve pedig „ultraliberálisnak” minősítette. Az Országgyűlés a tervek szerint egy jegyzéket is elfogadhat majd az államtitkárság javaslata alapján. Ebben automatikusan regisztrálhatják a történelmi és az elismert felekezeteket, amelyeknek nem kell a Fővárosi Bíróságon bejegyeztetni magukat.

 Szászfalvi László fontosnak tartotta, hogy a Fővárosi Bíróság mellett jöjjön létre egy szakmai grémium, amely a regisztráció során szakmai ajánlásokat tesz, illetve segíti majd a bíróság munkáját, mert e nélkül a bíróság nem tudja majd megítélni, hogy milyen szervezetekről is van szó. Az egyházak törvényességi felügyeleti joga az ügyészségnél lesz. Az új egyházi törvény meghozatalával véget ér az egyházpolitikai korszakváltás. A tárgyalások az egyházakkal a koncepcióról az időpont-egyeztetések után napokon belül megkezdődhetnek. A megbeszélésekbe bevonják a történelmi egyházakat és azokat a „meghatározó, kisebb lélekszámú egyházakat”, amelyek „a magyar társadalomban komoly befolyással bírnak, és nagyon széles körű közszolgálatot vállalnak a magyar nemzet életében”.

Az új egyházi törvényjavaslatot a tervek szerint április végén, május elején nyújtják be a parlamentnek, és reményeik szerint azt még ebben a félévben el is fogadják. Hatályos azonban csak az új alaptörvény életbelépése után lehet, ugyanakkor átmeneti intézkedéseket is beiktatnak 2011 második félévére, az új törvény hatálybalépése előtti átmeneti időszakra: július 1-től a szociális államtitkárság előterjesztése értelmében - amelyet már meg is szavazott a parlament – csak azok az egyházak kapnak majd szociális intézményeik után kiegészítő támogatást, amelyek erről a kormánnyal külön megállapodnak.
-mti-
Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére
 

 

Hozzászólások
ti 2011-03-23 14:42:16
"Ezzel végülis lőttek a szcientológiának magyarországon?"

ezzel biztosan nem, mert taglétszámuk, amit az 1 %-os adófelajánlások is jeleznek, az új törvény szerint szükséges, akár 25 ezres számot is eléri.

re Ditur 2011-03-20 07:58:38
"itt, most, gazdaságpolitikai döntés születik, ami helyes elvek mentén kategorizálja azt, ami eddig helytelen módon volt kategorizálva."
- semmiféle gazdaságpolitikai döntés nem születik. Politikai döntésről van szó.
- nincsenek olyan elvek, sem helyes, sem helytelen, aminek alapján a lelkiismereti és vallásszabadság betartása mellett az egyházakat kategorizálni lehetne, kellene. Az állam nem vizsgálhatja, hogy milyen hitelvei, hittételei vannak bármely egyháznak. A gazdasági jellegű kérdéseket az ellenőrzés keretében, konkrétan a pénzügyi és adóellenőrzés keretében lehet megválaszolni. E tekintetben viszont nem lehet előrelépni, mert éppen a történelmi egyházak tiltakoznak legjobban ellene.

HIT Gyülekezete: bőven megvan a 20 éves működés és lényegesen meghaladja a 25000 főt az egyház taglétszáma, ezen kívül intézményfenntartó egyházzá vált. Még az is lehetséges, hogy történelmi egyház lesz a taglétszám alapján.
Megszűnik viszont egy sor olyan kisegyház egyházi minősítése,mint pl. a Golgota gyülekezet.
Mel 2011-03-23 01:53:20
Ezzel végülis lőttek a szcientológiának magyarországon?
máté 9.37. 2011-03-22 13:54:00
Különben is az önkéntesség éve van. És jót tesz a mentálhigiénének :) a kutatások szerint :D
máté 9.37. 2011-03-22 13:50:32
Végre leírom az egyházfinanszírozásról a véleményem:
Hitéletet nem kellene,nem volna szabad, hogy finanszírozzon az állam. Vannak feladatok, amelyeket külön lehet választani
- templomok - építészeti értékek fenntartása
- iskolák működtetése
- szociális tevékenység
- veszélyeztetett fiatalok körében végzett munka
stb. Ezeknek MIND megvan a társadalmi hasznossága - hogy nyugodtan fogadhassuk el azoktól, akik adót fizetnek (és nemhívők).
Mind olyan ÁLLAMI feladatok amelyek NEM kötődnek ahhoz, hogy az ember hogy gondolkozik a való dolgokról, beleértve a halálunk utáni életet :)
A közösség mindig is el tudta tartani a vezetőit. Például a tizedből, vagy bárhogy. Ahhoz a világi hatalomnak semmi köze.
Sőt, sorra gazdagodtak a gyülekezetek (némelyik), fuldokolnak a SAJÁT gazdagságukban (ami nem lelki).

És ne felejtsük el: ha valaki ad (pl. az állam-hatalom) annak meg is kéri az ÁRÁT !!!

Hallotta már valaki az éves elszámolást egy belvárosi katolikus templomban: a PERSELYPÉNZBŐL? (én hallotam)- emberek, min vitatkozunk?!
Maris 2011-03-22 10:39:37
Kedves Ditur!

Hadd idézzem magamat szerénytelenül:
"Ha tényleg az lenne a cél, hogy azokat felszámolják, akkor a tevékenységségüket kellene megvizsgálni, nem ilyen hasraütés-szerű számokat megadni."

Bízni a politikusokban igen naív dolog. Szerintem.
Gábor 2011-03-22 10:39:14
Ajajajj!

Csak pár gondolatok azok felé, akik helyeslik ezt a törvénymódosítást...

Tényleg azt gondoljátok, hogy Isten intézményét ember csak úgy kategorizálhatja, minősítheti kénye kedve szerint? Vagy netán eladnátok magatok pár fillérért, minthogy Isten hű szolgái legyetek? Tényleg hagynátok, hogy sátán elkábítson és a kis pitiánerségetek miatt berántson magával az ő zsákutcájába? Nem az mindannyionk dolga, hogy hírdessük az evangéliumot? Nem ez a mi küldetésünk?
Ha igen, akkor nem az lenne a nagyobb egyházak érdeke is, hogy a kisebbek is jól végezzék a küldetésüket? Hiszen egy a cél. Amennyiben ez nem áll fenn, akkor a kis egyházak eltűnnek és a nagyobb egyházak még több pénzhez jutnak. Ennyire és ilyen áron is kell a pénz?
Levetted szemed Istenről és a Mammonnak szolgálsz?

Ahogyan egy kedves barátom szokta mondani: "Ne öntsük már ki a babát a fürdővízzel!"

Szükség van a szabályzásra, de nem íly módon. Ki kell szűrni a csalókat.

Ha nem született még meg a hogyan, akkor csak még nem jött el az ideje, és nem a hozzáértők ülnek olyan helyen ahol ilyen kérdésekről dönteni kell.
Ditur 2011-03-22 08:20:52
Sziasztok!
Egyetlen közösség sem menekülhet bizonyos társadalmi szociológiai törvényszerűségek, követelmények alól. Ilyen az intézményesülés folyamata. Amely közösség nem intézményesül, előbb-utóbb megszűnik létezni. Nem is tudunk róluk. Minden hitben együtt járó közösség is intézményesül, bejegyezteti magát alapítványnak, egyesületnek, egyháznak, aminek éppen megfelel. Az a kérdés, hogy az intézményesülés helyes irányba megy-e, vagy sem. Tehát, egy kereskedelmi, vagy reklám cég, vagy állatvédő egyesület lehessen egyház, vagy nem. Egy egyház pedig lehessen multivállalat, vagy nem. Azt gondolom a leghelyesebb, ha végre a dolgok a helyére kerülnek.
Ezen dolgoznak a politikusok. Tisztelem őket, mert népszerűtlen helyzetben is sokan becsülettel végzik ezt a munkát.
Szeretettel:
Feri
máté 9.37. 2011-03-20 22:35:29
Karcsi kérlek, még az előtt állj le, mielőtt azt az utolsó szót leírod/leírtad volna.

Én keresem azt, ami összeköt minket, és AMINT ilyet találok, rögtön szóváteszem. Ezeket a szégyenfoltokat pedig, kérlek, most le... ugye, tudod, hogyan? Biztos vagyok benne hogy nem nekem kell megmondanom :) Neked!
Karcsi 2011-03-20 22:26:48
Ditur, nem kell a rossz szöveged, a katolikus egyház emberek tanítását tartja többre az Evangéliumnál.
A körték hasonlata teljesen hibás. Az egyházat definiálja a Biblia.
Ne akarjátok teljesen kiforgatni Isten Szavát az Igét.
Aki nem az Evangéliumot hirdeti, mint a katolikusok is mindennel foglalkoznak, éljenek meg abból.
A Vatikán tele van arannyal, pénzzel. Finanszírozza az a tévelygő tanait melyeket a Hittani kongregáció hagy jóvá.
Hol van írva szentté avatás?
Hol van írva a boldoggá avatás?
Az Úrvacsorával kapcsolatos hókusz-pókuszért ne akarjon állami támogatást aki eltér a Bibliától.
Mi az, hogy történelmi? Annyi mint a szamáron a két fül, és mégsem szatyor.
A rendelet alkotó meg van vezetve. Lila gőze nincs a Biblia tartalmáról.
Igen. Mert ha lenne, akkor nem írna hülyeséget a rendeletében.
Mi a vallás? Máté 10/32-33;
Mi az, hogy katolikus? Többségi (bolsevik)
Az Atya fogalmát is kiforgatják Máté 23/9 pontosan meghatározza.
Nem különben az eskü fogalmát is kicsavarját. Jakab 5/12;
Liturgiáról Kolosse 2/22-23;
A kereszteken miért hagyták rajta Jézus alakját megtestesitő akármit, amikor az Úr Jézus feltámadt, és az Atya jobbján ül.
Mert a hitetleneknek -2Korinthus 4/4- igy jó, így tudják, ill. próbálják szólgálni az e világ istenét az ördögöt.
Ditur 2011-03-20 07:58:38
Sziasztok!
Általában nem keverjük össze a körtét, ami a gyümölcsfán terem, azzal a körtével, ami a szobát világítja és a mennyezetről lóg alá.
Az lelki értelemben használt bibliai egyház fogalom nem keverhető össze, a XXI. század hazai társadalmában hívők és nem hívők által használt szociológiai fogalomtól, ami alapján az adott egyház a tevékenységét végzi.
Itt, most, gazdaságpolitikai döntés születik, ami helyes elvek mentén kategorizálja azt, ami eddig helytelen módon volt kategorizálva.
Sziasztok:
Feri
Maris 2011-03-19 09:43:02
@Noémi

Egyrészt nem szidom a politikusokat, csak megjegyeztem, hogy Szászfalvi úr korábbi nyilatkozatai nem egészen megbízhatóak.
Másrész hidd el, hogy alaposan elolvasok elég sokmindent a témával kapcsolatban.

A 3-as besorolásra tudtommal nincsen példa egyik országban sem...

Egy kedves barátomat idézem:

„Az egyházat, amit Isten hozott létre, fenn is tartja, kapjon bár állami támogatást vagy sem. Amelyiket pedig emberi erőlködés, az el fog tűnni, kiüresedni állami támogatással is.”

Nagyon igaz!


@mate9.37.

a Calvary Chapel-re gondoltam
Karcsi 2011-03-19 05:51:28
Szretteim, kedves UNoémi,
engedtessék meg, hogy a Biblia Igéivel alátámasztva, néhány téves gondolatotokat "átcsomagoljam" bennetek:
Szabad akarattal teremtettünk, nem vallásszabadsággal. A kettő, nem azonos.
Szabad akaratról: 5Mózes 4/26; 8/19; 30/19; Ezekiel 5/5-17; János 14/6; Apost.csel 4/12; Galata 3/13;
Újszövetségben, kegyelmi időszakban élünk.
A Típarncsolatot a Róma 13/7-14 hatályon kívűl helyezte, helyette a szeretet parancsa, János 13/34-35 ad ismeretet. Ide kapcsolódik a keresztény szó fogalmi meghatározása: Apcsel. 11/26; 14/21,
Mi tettek az apostolok? az Evangéliumot hirdették.
Szeretteim, gondolkodjatok el az Apcsel. 17/30-31 Igéken.
Az itéletről kaptok megértést az Apcsel. 3/20-23;
"történelmi" egyházak, most miért sunnyogtok, nehm meritek az e világ istenét a pénzt megsérteni, inkább odaadjátok a lelkeiteke.
Az Evangéliumot kell hirdetni, nem emberek tanításait: Izajás (Ésaiás) 29/13; Máté 15/8-9; Márk 7/6-9; Kolosse 2/22-23;
Ezek igeiek, ezt kell tanítani, ezt kell támogatni.
UNoemi 2011-03-18 21:29:27
Karcsi, az a nagy helyzet, hogy vallásszabadság van. Hiába mondod, hogy a Bibliában meg van írva. Sajnos a többséget ez nem érdekli. Bárki gyülekezhet, rendezhet összejövetelt stb. Az is egyház lehet Isten szemszögéből. De az állam más szemszögből KELL hogy meghatározza, mi az egyház. Mert van olyan közösség, ami társadalmi és szociális szerepet is vállal, ami az állam számára értékes. Más szintén egyháznak nevezi magát, pedig üzleti céllal alakul, kihasználja csak az egyházaknak járó előnyöket és tönkretesz embereket. Valahogy ki kell ezeket szűrni.
máté 9.37. 2011-03-18 18:48:45
OK Karcsi! "az alapelvek egyértelműek" - ugyanis csak így működik. Ellenkező esetben: itt széles e világ, elrettentő példa :(.

"Ember! Ezt tartsd be!" hogy boldog legyél. Folyamatos jelenedben, és RÁADÁSUL az örök életben :)
Karcsi 2011-03-18 18:21:36
Korábban már véleményeztünk írást, mely a várható törvénymodosítást "rágta" meg.
A törvényalkotó elméje totális sötétségben van.
Márk 16/15: "És monda nékik: elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek."
Mit kell csinálni? Hirdetni az Evangéliumot. Jézus mit csinált? széjjel járt, betegeket gyógyított, hirdette, hogy Isten országa elközelített. Nikodémusnak fejtette ki, amit János jegyzett le az Evangéliumában.
Mit mondott Jézus Nikodémusnak?
Szükség néktek újonan születnetek. Ján. 3/3-7; Ez Isten parancsa is. Egyszülött Fiát föláldozta, "beruházta" a halálát és feltámadását, hogy így megfelelve az universum törvényeinek a bűnössé vált embert, mint büntelent tudja maga elé állítani. Ehhez egyszerüen az kell, hogy a "beruházásának" mikéntjét az ember elismerje, kijelentse, hogy hiszi, hogy megtörtént.
Az a csoportosulás amely ezt hirdeti méltó arra, hogy Isten szolgájának minősittessen.
Az "egyház" szónak az értelmét kell tisztába tenni.
A Biblia írja, mi az egyház: Kolosse 1/18.
Tehát nem kell ida vallástudományi egyetem, meg ilyesmi..
A VALLÁS fogalma is meg van határozva.
Máté 10,32-33; Lukács 12,8-9;
Tehát az Isten által rendelt alapelvek egyértelmüek.
Ember! ezt tartsd be.
UdvarhelyiNoemi 2011-03-18 16:26:36
Maris, alaposabban kellene olvasni, nem egyből szídni a politikusokat. Van történelmi egyház, elismert egyház és vallási egyesület. A történelmi nevében is benne van, hogy történelmi léptékkel is mérhető a jelenléte. De utána is egyház következik. A politika szempontjából kevésbé nyom a latba egy ilyen, de miért kellene ezt úgy értelmezni, hogy alsóbbrendű. Talán egyszer a te (és az én) egyházam is lesz 100 éves, vagy hamarabb eléri a 25.000 főt :)
Annak nagyon örülök, hogy nem elég hogy 100 főt összetoborozzon valaki, hogy bármilyen társaságot mint egyházat bejegyeztessen.
Alex:) 2011-03-18 16:15:54
Gyermekeim senki ne hitesen el titeket,Jézus Megváltó szeretetétől,aki áthatolt az egeken,hogy miértünk a bűneinkért kereszthalált haljon hogy aztán harmadnap feltámadt,ezáltal legyőzte a halált! Hát mi választ el a mentő szeretetétől,emberi paragrafusok,törvények? Ugyan már! :)
Alex:) 2011-03-18 15:54:48
Jézus szeretetétől senki,és semmi nem foszt meg! De ha valaki ragaszkodik,ehhez,ahhoz,mert neki kell plusz feltöltődés,na meg a allelujázás,akkor az nem Fő után megy hanem a maga eszme,és az emberek gyártott gondolatai után megy! Én szívesen elnézném,mindenkinek az ideológiáját,ha az tényleg kapcsolódna a Krisztus Megváltó fundamentum szeretetével,és üdvösségre lépve,és kéz a kézben összekapcsolhatna a Teremtő Istennel.
Lehet más kapaszkodókat,mankókat keresni,mert az ember nem tud meg lenni a szeretet nélkül! És gyúr magának isteneket,hol a szeretet szerelmében és azt isteníti,de rengeteg van,az "ördögtárlatháza" mint a mutogatós bácsi szinte kínálja magát,hol ebben,hol abban! Az ördög a legjobb menedzser,legjobb reklámszakértő! Miért tudom ezt ennyire,mert azelőtt én is tévelyegtem,és hamis istent imádtam! De mióta bizonyságom van az Úr Jézus valóságos élő Isten szent Fiáról,aki engem kiváltott a drága szent vére által,holott én nem szolgáltam Reá,azóta tudom,hogy VAN és Ő létező Örök szerető Isten! Kívánom mindenki élje át ezt a csodát!
KEGYELEMNEK HÍVJÁK! De csak itt az időzónában lehet Őt megtalálni:nem a halálunk után,mert odaát már látni fogunk színről,színre! Itt pedig HIT ÁLTAL,lehet Őt az Életünk Urát befogadni-szeretete által akinek kijelenti Önmagát!
Tudni kéne ami nem az Igaz Szentháromság egy Isten,mely egy lényegű és egy akaraton vannak! De más isteneket keresünk ,mint a bolygó hollandi keringhetünk körülöttük,de mind hamis isten ami mögött maga az ördög van,elbújva! Mi kell hozzá? Turpisság,leleményesség,okosság,rafináltság,jó cselekedet,stb...? Ezt dobd el! Felejtsd el! Csak gyermeki szív...! Milyen a gyermeki szív? Kereső,kutakodó,és az Édes apukájában,anyukájában megbízó,ráhagyatkozó! Csak a szíved kell! És egy BIBLIA!!!! :)
máté 9.37. 2011-03-18 14:56:29
Kedves Maris, melyik ez a közösség? Az Üdvhadseregre gondolnék, de rémlik, mintha ők nem fogadnának? el a központiból... nem tudom!
Maris 2011-03-18 11:50:13
máté 9.37. egyetértek!

És nyilván nem attól lesz egy egyház EGYHÁZ, hogy a kormány azt mondja rá.

Csak mikor valamilyen politikai akarat tűnik fel mögötte amit megtévesztéssel próbálnak palástolni, akkor az elég felháborító.

Amikor világszerte több milliós tagságú, de Magyarországon pár ezres, valóban egyházként funkcionáló, szociális szinten is munkálkodó, intézményfenntartó becsületes keresztény közösséget egy tollvonással „alsóbbrendűvé” tesznek, mint kicsit nagyobb, de minden másban hasonló társait, akkor az nem fair.

Legyünk bárányok, de ne birkák. Szerintem.
máté 9.37. 2011-03-18 11:08:07
Véleményem az, hogy a gyülekezet eltartja a vezetőit és a szolgálatait is. Sőt!
Bőségesen, túlságosan! Nemde abból adódtak - megint - a hatalmi kérdések az ismert nagy(obb) gyülekezetben?
Jelenleg még a "leány"- leszármazott :) - gyülekezetből is eljönnek a szegények :) Deo Gratias!
Maris 2011-03-18 10:47:42
Idézet egy korábbi Szászfalvi interjúból:
– Tehát megmaradhatnak tízezer fő alatti, néhány évtizede működő egyházak is?
– Természetesen.
Hát így higgyünk egy politikusnak.(Persze megmaradhatnak egyesületként- köszönjük szépen.)

Eddig 10.000 főről volt szó, most már 25.000.Vajon miért?
Megnézte valaki, hogy milyen mértékű pénzeket csaltak ki az államból álegyházak? Aprópénzeket.
Ha tényleg az lenne a cél, hogy azokat felszámolják, akkor a tevékenységségüket kellene megvizsgálni, nem ilyen hasraütés-szerű számokat megadni.
Bár gyanús nekem, hogy nem hasraütés, hanem jól megfontolt döntés, hiszen tudja Szászfalvi úr, hogy mely vallási közösségeket szeretne „kigolyózni”.

Kérdezem én, Jézus 25.000 tanítvánnyal kezdett?
máté 9.37. 2011-03-18 09:55:09
A Biblia Istene az Ószövetségben - az izraelitáké. Ők hihetnek Benne?

Az Ó- és Újszövetség a keresztényeké, botrányosan ölték, gyilkolták egymást szóval és tettel az elmúlt időben - remélve a legjobbakat!
máté 9.37. 2011-03-18 09:52:05
Az Úr terve az volt, hogy az ember szabad legyen. Más kérdés, hogy van, ami nekünk nem használ...
dzsoli 2011-03-18 08:46:17
"Aki meg nem a Biblia Istenében hisz, a Szentírást(Ó és Újszövetség)nem tekinti zsinórmértéknek
azt semmilyen egyesületnek nem szabadna bejegyezni
Egyszerűen ne engedni, hogy hirdessék magukat"

Kedves Magdalai!


A felvetéseddel csak annyi a baj,hogy nem a középkorban élünk és elvileg nem egy diktatúrában. Tehát a vallásszabadság az változatlan tény marad és csak a pénzek elosztásáról döntenek. Mindenki abban hisz, ami neki jól esik.
máté 9.37. 2011-03-18 05:32:37
Hányféle a kereszt amikor EGY ?!
A délszláv háború idején hallottam egy riportot, MIÉRT? a mindig értelmetlen, mindig ártatlan áldozatokat követelő véres harcok okait kutatva, jó helyen járt a riporter, mert kapott választ.
Mert a Krisztust. Őt MI JÓL hirdetjük...
Mária Magdalából:-) 2011-03-17 21:18:11
Ez fontos lenne

"Kizárólag a Fővárosi Bíróságon történő bejegyzéshez a hitelveket is be kell mutatni a tervek szerint. A kategóriák meghatározásánál fontos szempont, hogy kiszűrjék az üzletszerű tevékenységet folytató egyházakat. A hiteles egyházi közösségeket meg kell erősíteni, azokra pedig, amelyek üzleti célból jöttek létre, nem a most készülő egyházi törvény vonatkozna.
"


Régen is úgy volt pl reformáció idejében, meg kellett fogalmazni mit hisznek
Ezt az egyesületeknek is kötelezni kéne
Aki meg nem a Biblia Istenében hisz, a Szentírást(Ó és Újszövetség)nem tekinti zsinórmértéknek
azt semmilyen egyesületnek nem szabadna bejegyezni
Egyszerűen ne engedni, hogy hirdessék magukat
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be, vagy regisztráljon!

 

 
 

 

Profilkép


Elérhetőség

Gyülekezetek!

Szeretnénk mindenkit bátorítani, hogy a törvényeket emberek hozzák!
Szeretnénk mindenkinek a figyelmét felhívni,hogy úgy ahogy Roma nem bírt az igaz egyházzal elbánni úgy ezek sem bírnak az EKLÉZSIÁVAL ami Magyarországon jelen van.
Tudjuk, hogy a Katolikus egyház a legnagyobb szekta az egész világon, mert a legnagyobb eretnekségek és eltérések ott találhatók.
Ha ilyen emberek ösztökélésére hoznak törvényeket.
Ezek a rendeletek már most TOHURA ÉS BOHURA vannak ítélve!

Mt 24,14
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

Keressétek az olaj árusító helyeket az ébredési alkalmakat, mert ez a megoldás!Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 1
Összes: 91130
Hónap: 931
Nap: 32