Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Katolikus voltam

Horváth Ede bizonyságtétele
(a lap alján letölthetsz egy megdöbbentő power point bemutatót)

1990-ben kerültem kapcsolatba a Római Katolicizmussal. 19 évesen kereszteltek meg Szegeden, a Felsővárosi Plébánián.

 
 

1990 december 21

Az ezt követő 15 évben egy hosszú "utazáson" vettem részt a katolikus egyház berkein belül. Mert volt bennem egy vágy az igazi, és élő iránt, valamint kialakult bennem egy megfogalmazhatatlan elégedetlenség mindazzal szemben amit ott tapasztaltam. Így aztán voltam katolikus karizmatikus, jezsuita önkéntes, keresztény ifjúmunkás mozgalmista, stb.

 
 
 

Jezsuita önkéntesként '94

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy közben csodálatos, szeretetre méltó és kedves emberekkel találkoztam, akik szívből keresték az igazságot, a boldogságot. Célom - sokakéval egyetemben - a római egyház megújítása volt.Támogattam az ökumenizmus mozgalmát. Keresztény együttesemmel az országot jártuk, számos katolikus templomban és keresztény zenei fesztiválon  szolgáltunk.Részt vettem egy alapítvány létrehozásában, és különféle sikeres rendezvények szervezésében (Laudate Keresztény Zenei Fesztivál, Ökumenikus Ifjúsági Farsangi Bál, Gitáros táborok, koncertek, kurzusok, képzések, stb.)

Aztán a kétezres évek elején nagy változások történtek az életemben.

Isten egy elegáns mozdulattal szabályosan "kihúzta a talajt a lábam alól"... összedőlt bennem és körülöttem minden... minden, amiben és ahogyan addig hittem semmivé lett. A régi megoldások, berögzöttségek ekkor és ott törlődtek belőlem. Valami olyasmit éltem át - igaz teljesen más körülmények között - mint amit Mózes a pusztában. Ebben az én  "szellemi pusztaságomban" fél évig bolyongtam, és azt gondoltam mindennek vége.

Ám Istennek egészen más terve volt velem...

Ez a "pusztaság" hatalmas áldássá vált az életemben! Ugyanis elkészített mindannak a befogadására, ami ezután következett. 2004 év elején egy dicsőítésről szóló kurzuson - a szó eredeti és átvitt értelmében véve - kinyílt a Biblia a kezemben, és nyitva is maradt!

Dicsőség érte az ÚRnak!

Az ÚR megajándékozott egy új, őt dicsőítő szívvel, és élettel. Ennek a csodálatos "kombinációnak" olyan hatása volt az életemre, mint, amikor '92-ben betöltekeztem Szentszellemmel. Mintha felrobbant volna bennem egy "szellemi atombomba". Volt amit kiégetett belőlem, lerombolt, de végül is tág teret készített bennem mindannak elfogadására, és befogadására, amit Isten akkor adott számomra.

Mit kaptam?

Egy teljesen új, dinamikus, élő, és rendkívül hatékony "világot". :) Igen, ezt így helyes megfogalmazni. Mert nem csak "ezt - azt" (néhány új tanítást, lelkesedést, némi megnyugvást, stb.) adott számomra az ÚR, hanem egy teljes, kész, új, csodákkal, ÉLETTEL, és örömmel teli  VILÁGOT. Megtanultam teljesen odaszántan, és felszabadultan dicsőíteni Őt.


Isten az az Ő Igéjén keresztül, érthetően szólt hozzám. Valahogyan érthetővé, emészthetővé vált számomra az egész! Azelőtt soha nem tapasztaltam ilyet! Olyan "éhség" és vágy alakult ki bennem az Ige iránt, a megértés, és szellemi növekedés iránt amit nem tudok semmihez sem hasonlítani. Elmebeli magaslatok omlottak le bennem, okoskodások, belém programozott előírások, parancsok, stb.

Aki átélte már ezt a revelációt az életében, az nagyon jól tudja miről beszélek! :) Aki még nem, az sűrgősen kezdje el az eget ostromolni ezért a kegyelemért! Már nem "csak" olvastam az Igét, de a Szentszellem meg is értette velem a benne foglaltakat.

Aztán ezzel a megújult élettel, szívvel, és látással, "felnéztem az Ige olvasásából", szétnéztem magam körül, és megdöbbentett amit láttam. Ekkorra már lehullott a szememről egyfajta vallásos hályog... és megszűnt a szellemi kontroll, ami addig rabságban tartott. A római katolicizmus igazi "arca" ekkor vált számomra láthatóvá.

Isten választás elé állított, és én választottam.

2005 nyarán kiírtam magamból mindazt, ami addig történt velem és bennem, és egy e-mail formájában - amelyet elküldtem a barátaimnak, elöljároimnak, harcostársaimnak, de még az akkori Szeged-Csanádi megyéspüspöknek is - kinyílvánítottam az elszakadásomat a római egyháztól. Ugyanebben az évben Isten felkent emberei szabadító szolgálattal is éltek felém, hogy szellemi szempontból is megtörténjen a katolicizmusban jelenlévő sötét szellemi erőktől való teljes szabadulásom.

 

Bemerítkezésem 2009. május

Dicsőség Istennek!
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a Presbiteriánus Kiadó 2006-ban megjelent - Richard P. Bennett tollából származó - Római Katolicizmus a XXI. században c. könyvét amely válogatott tanulmányok gyűjteménye. 
Részlet a könyvből:

Gyakran halljuk manapság - még protestáns teológusok és lelkészek szájából is, hogy a római katolicizmus sokat változott. Különösen a II. Vatikáni zsinat óta. Egyesek ezzel azt sejtetik, lassan már-már alig akadnak teológiai nézetkülönbségek protestánsok és katolikusok között. Vagy, ha vannak is, azok abszolut nem jelentősek, és további párbeszédet kell folytatni mielőbbi felszámolásuk érdekében - mondják a szakavatottak. Ezt a célt még evangéliumi protestánsok is olyannyira komolyan gondolják, hogy számos közös nyilatkozatot, ökumenikus chartát írnak alá a római katolicizmus képviselőivel. A mai parttalan ökumenizmus korában ezen fejleményeken és tendenciákon persze nem is kell csodálkozni.

De mi a valóság? Milyen a római katolicizmus a XXI. században? Tényleg mára biblikusabb lenne Róma tanítása, gyakorlata és élete? Vannak-e lényeges mondjuk így - az evangélium szívét és alapvető tanításait - érintő változások? Vagy csak nüansznyi elmozdulások történtek? Netalán arról lenne szó, hogy Róma mára egy sokkal agilisabb "marketingpolitikát" folytatva lassan elfogadhatóbbá tette régi-új tanait? Miről szól az ökumenikus mozgalom? Változott-e például a megigazulás vonatkozásában Róma álláspontja a Tridenti zsinat óta? Vagy hogyan viszonyul Róma más világvallásokhoz?

Richard P. Bennett egykori katolikus papként és teológusként, tudja miről beszél. Előbb domonkos rendiek között, később a római Angelicum Egyetemen, végül több mint húsz éves papi szolgálata alatt volt ideje a kérdésekkel behatóan foglalkozni. Ezért senki nem vádolhatja azzal, hogy "kűlsősként" formál véleményt valamiről, amire nem volt személyes rálátása.

A felvetett kérdésekre - a fent ajánlott könyv mellett - több, nagyszerű, magyar nyelvű honlap is válaszol, amelyeken rengeteg bizonyságtétel, beszámoló, olvasható olyan keresztényektől, akik Isten kegyelméből megszabadultak Róma szellemi uralmából:

http://ebredes.net/keresztenyseg-vagy-katolikus-vallas-2-resz/

"...megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."
Jn 8,32


Horváth Ede Bizonysága az Effata evangélizációs szervezetnek a vezetője és az Adullám szoros munkatársa

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kérdés.

(Jeemias, 2014.03.28 08:21)

Sziasztok.

Kérdésem lenne , melyik gyüli ez a fentiekben ahol a vízkeresztség van ? imailem : vokalos@citromail.hu

Köszönöm válaszotokat.

 

 

Profilkép


Elérhetőség

Gyülekezetek!

Szeretnénk mindenkit bátorítani, hogy a törvényeket emberek hozzák!
Szeretnénk mindenkinek a figyelmét felhívni,hogy úgy ahogy Roma nem bírt az igaz egyházzal elbánni úgy ezek sem bírnak az EKLÉZSIÁVAL ami Magyarországon jelen van.
Tudjuk, hogy a Katolikus egyház a legnagyobb szekta az egész világon, mert a legnagyobb eretnekségek és eltérések ott találhatók.
Ha ilyen emberek ösztökélésére hoznak törvényeket.
Ezek a rendeletek már most TOHURA ÉS BOHURA vannak ítélve!

Mt 24,14
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

Keressétek az olaj árusító helyeket az ébredési alkalmakat, mert ez a megoldás!Archívum

Naptár
<< Október >>
<< 2019 >>
Ke Sze Csü Szo Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Statisztika

Online: 1
Összes: 63331
Hónap: 1226
Nap: 50